Okos magyarország icon

Okos magyarország

A jelenlegi magyar oktatási rendszer alacsony tanulmányi eredményekkel, infrastrukturális problémákkal, pedagógusok alacsony bérezésével és túlterheltségével, valamint szakmai autonómia hiányával küzd. Emellett hiányzik az inkluzív oktatás rugalmassága is. Ezek a problémák összességében negatívan befolyásolják az oktatás minőségét és hatékonyságát. Az alábbi intézkedések hozzájárulnak egy vonzóbb, hatékonyabb és minőségibb oktatási rendszer kialakításához Magyarországon.

Létrehozzuk az Önálló Oktatási Minisztériumot!Iskolai autonómiát és oktatói szabadságot!Bevezetjük a közoktatásban a környezetvédelem, közgazdaságtan és vízgazdálkodás alapismereteinek oktatását.Azonnali bérrendezés a pedagógusoknál, nevelőknél! Versenyképes jövedelem az oktatóknak!Élményalapú nevelés-oktatás a természetben! Kivisszük az iskolákat a szabadba!Every student who has reached the age of 14 will receive a free laptop!
Egészséges magyarország icon

Egészséges magyarország

Magyarország egészségügyében számos kritikus probléma és hiányosság van, amelyek jelentősen befolyásolják az ellátás minőségét és a betegek hozzáférését az egészségügyi szolgáltatásokhoz. A rendszer hosszú ideje küzd strukturális és pénzügyi problémákkal, amelyeket tovább súlyosbítanak az erőforrások elégtelen elosztása, a szakemberhiány, az infrastrukturális hiányosságok, valamint a bürokrácia és adminisztrációs terhek túlzott mértéke. Emellett az egészségügy területén jelentkező politikai és gazdasági változások is hatással vannak az ellátásra és az egészségügyi szolgáltatások minőségére. A folyamatosan növekvő betegellátási igényekkel és az öregedő lakosság demográfiai kihívásaival szemben az egészségügyi rendszernek sürgősen meg kell oldania ezeket a problémákat az ellátás javítása és a lakosság egészségének megőrzése érdekében. Az egészségügyi rendszer problémáinak és hiányosságainak megoldását célzó javaslataink az alábbiak:

Visszahozzuk a szabad orvosválasztást!Önálló Egészségügyi Minisztérium Létrehozzuk az önálló Egészségügyi Minisztériumot! Közös felelősségünk, hogy egy valóban egészséges Magyarországot építsünk!Élelmiszerbiztonság. Szigorítjuk az élelmiszerbiztonsági előírásokat a lakosság védelme érdekében.Betegségügy helyett, egészségügy. PREVENCIÓ: 5 évente általános egészségügyi állapotfelmérés biztosítása.Digitális Egészségnaptár. Általános és személyre szabott információk biztosítása a korcsoportok számára ajánlott vizsgálatokról, szűrésekről.Egészséges munkahely minősítés! Megkönnyítjük a szűrővizsgálatokon való részvételt! Rugalmas lehetőségek, gyermekfelügyelet, szűrési szabadnap.Egészséges Iskola. Az iskolákban az egészségtelen élelmiszerek árusítását meg kell adóztatni.Egészségügyi TAO-támogatás. Ösztönözzük a munkahelyi egészségfejlesztő és prevenciós programokat!A gyártócégeket kötelezzük arra, hogy a termékeken jelöljék meg az egészségtelen összetevőket.
Biztonságos magyarország icon

Biztonságos magyarország

Az államnak mindig is elsődleges feladata lesz az állampolgárok mindennapi biztonságának garantálása. Sajnos, az elmúlt időszakban tapasztaltuk, hogy számos területen hiányosságok mutatkoznak ezen a fontos területen. Magyarország biztonsági helyzetének radikális fejlesztése érdekében új irányelveket bevezetésére van szükség, hogy a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyabban tudjuk felhasználni a biztonsági intézkedések korszerűsítésére és bővítésére. A fent említett kérdéskörbe tartozó problémák megoldására a következő fejlesztéseket javasoljuk:

Napelemes okosátkelőhelyeket minden magyar óvoda és iskola környékére.Visszaállítjuk a normál hangvételű közbeszédet!Gépi látáson és mesterséges intelligencián alapuló határellenőrzés Magyarország összes határátkelőjénél.Modern és hatékony térfigyelő kamerarendszer kifejlesztése, hogy segítsük a határok és közterületek megfigyelését, valamint a bűnözés visszaszorítását.Közlekedésbiztonság növelésével és a KRESZ modernizálása.Támogatjuk a független jogvédő szervezeteket, hogy megőrizzük az egyéni jogok és szabadságjogok érvényesülését, és a jogállamiságot Magyarországon.
Átlátható magyarország icon

Átlátható magyarország

Az átláthatóság hiánya Magyarországon komoly problémákhoz vezet. Ez nem csupán a korrupció és visszaélések melegágya az állami intézményekben, de demokratikus hiányosságokat is eredményez. Ha a döntéshozatal nem átlátható, az gyengítheti a demokratikus folyamatokat és a polgári részvételt. Emellett az átláthatóság hiánya gazdasági hatékonyság csökkenéséhez vezet, hiszen a pazarlás és az erőforrásveszteség gátolja a gazdasági fejlődést és a fenntartható növekedést. Ezen túlmenően, az átláthatóság hiánya bizalomvesztést okoz a kormányzat iránt, amely instabilitást és társadalmi feszültséget eredményezhet. Az átláthatóságra való törekvés elengedhetetlen a polgári részvétel és a fenntartható fejlődés érdekében, és kulcsfontosságú a demokratikus intézmények integritásának és hatékonyságának megőrzésében. A fent említett problémák megoldására javaslataink a következők:

Bevezetjük a gazdasági közszereplő fogalmát. Tegyenek vagyonnyilatkozatot a milliárdos állami közbeszerzések nyertesei!Megszüntetjük a TAO mutyit! Felülvizsgáljuk a TAO befogadási plafont!A számítógépnek nincs rokona! Felszámoljuk a korrupciót! Bevezetjük a közbeszerzési plafont, AUTOMATIZÁLT rendszerekkel AZONNAL kimutatjuk a túlárazást! Felülvizsgáljuk a túlköltekezést.8 évben maximalizáljuk a miniszterelnöki pozíciót. Kormánytag, állami vállalat vezetője maximum két ciklusra választható!Önkormányzati tájékoztatási kötelezettség bevezetése a hagyományos mellett a digitális (ügyfélkapu/e-mail) csatornán is a szépkorú helyi lakosok részére, a nekik járó és adható támogatásokról, azok mértékéről, igényléséről és formájáról.Független szakmai bizottságokat hozunk létre, hogy elválasszuk a politikusoktól a hatalmuk korlátozását szolgáló intézményeket.
Önellátó magyarország icon

Önellátó magyarország

Magyarország önellátása évek óta jelentős kihívásokkal küzd. Az agrárgazdaság hanyatlása, a mezőgazdasági területek alacsony hatékonysága és a termelési volumenek csökkenése mind olyan tényezők, amelyek súlyosbítják az ország önellátási helyzetét. Az élelmiszerimport növekedése miatt fokozódik az ország függősége külföldi piacoktól, különösen a gabona-, hús- és zöldségfélék tekintetében. Ez nem csak gazdasági, de stratégiai szempontból is aggasztó, mivel az élelmiszerbiztonság kérdése fontos tényező a nemzetállamok stabilitása és függetlensége szempontjából. Az önellátás hiánya a mezőgazdasági termelés visszaeséséhez, az élelmiszerárak instabilitásához és a gazdasági sebezhetőséghez vezet. Az önellátás helyreállítása érdekében stratégiai lépésekre van szükség, amelyek támogatják a mezőgazdasági termelést, fejlesztik a vidéki területeket és ösztönzik az innovációt az agrárium területén. E problémák megoldásaként a következőket javasoljuk:

Zöld Energiaforrások bővítése. Töröljük el az új szélerőművek telepítését akadályozó, felesleges korlátozásokat!Vízkészleteink megóvása. Víztározókat építünk és fejlesztjük az öntözőrendszereket a fenntartható vízgazdálkodás érdekében.Biztosítjuk az anyák otthoni munkavégzését, a távmunkát! Állami támogatás azoknak a cégeknek, amelyek a főállású édesanyákat foglalkoztatják!Új megújuló energia alapú erőművek ösztönzése. A Robin Hood-adó megfizetése alól 10 éves mentesség biztosítása.Új megújuló energia törvényt vezetünk be, amely hatékony szabályozással és támogatással segíti elő a megújuló energiaforrások felhasználását az országban.Megvédjük a magyar termőföldeket és modernizáljuk azok megművelését.
Független magyarország icon

Független magyarország

Magyarország számos függetlenségi és szuverenitási problémával küzd, amelyek különböző területeken jelentkeznek. Ezek közé tartozik például az Európai Unióval való kapcsolatok kérdése, ahol az uniós tagság mellett vagy ellenében álló politikai és gazdasági érdekek összeütköznek. Emellett a geopolitikai helyzet is kihívásokat jelent, különösen az Oroszországgal és Kínával fenntartott kapcsolatok terén, ahol az egyensúlyozás a nyugati szövetségi kötelezettségekkel és a keleti partnerségi lehetőségekkel fontos szerepet játszik. További problémát jelentenek a határon túli magyar közösségek helyzete és érdekei, valamint az ehhez kapcsolódó külpolitikai feszültségek. A függetlenségi és szuverenitási kérdések megoldása kulcsfontosságú a nemzetközi stabilitás és a belső egység fenntartása szempontjából, így az alábbi javaslatokat tesszük ezen problémák kiküszöbölésére:

Növeljük a működő paksi blokkok kapacitását és hatékonyságát a hazai energiafüggetlenség erősítése érdekében.Kiegyensúlyozott Kapcsolatok: Az egyenlő távolság elve vezérelje nemzetközi kapcsolatainkat, hogy szuverén és független politikát tudjunk képviselni.Legyen Magyarország az Európai Unió Svájca, növeljük hazánk függetlenségét és autonómiáját!Függetlenség és egységesség: a hotel-minősítésekhez hasonló elven működő idősotthon-minősítő rendszer bevezetése.Szakértelmen alapuló politikai döntéshozatalt! Egyéni meggyőződések, hit és érdekek helyett szakmai kompetenciákon alapuló, objektív döntéshozatal biztosítása!A kormány függetlenségének biztosítása az oligarchák befolyásától és személyes érdekeitől való mentesítéssel.
Megbecsülő magyarország icon

Megbecsülő magyarország

Magyarországnak számos problémával kell szembenéznie az idősek és nyugdíjasok megbecsülése, megélhetése és életminősége terén. Ezek közül a leglényegesebb a nyugdíjak alacsony szintje, amely nem biztosítja a méltó megélhetést és a megfelelő életkörülményeket az idősek számára. Emellett problémát jelent az egészségügyi ellátás és szociális támogatások hiánya és/vagy elégtelensége, amelyek nem teszik lehetővé az idősek számára a megfelelő egészségügyi és szociális gondoskodást. Továbbá, az idősekkel szembeni társadalmi kirekesztés és diszkrimináció is jelentős probléma, amely befolyásolja életminőségüket és társadalmi részvételüket. Ezen kihívások megoldása kiemelt fontosságú a társadalmi igazságosság és az idősek méltóságának védelme érdekében. A Szépkorúak megbecsülésének növelésére az alábbi megoldásokat javasoljuk:

A Társadalombiztosítás és a nyugellátáshoz való állampolgári jogok visszahelyezése az alaptörvénybe, alkotmányba.Központi örökjáradéki alap létrehozása, a szépkorú állampolgároknak, ami centrálisan kezelni tudja az ingatlan és földalapú életjáradékot.Szépkorúbarát államigazgatás kialakítása. A MEMO Smart Village, Smart City, Smart Urban programjaihoz kapcsolódó mentorprogram részeként.Minden felnevelt gyermek után járó 3%-os nyugdíjbónusz.Családi adókedvezmény az egy háztartásban élő Szépkorú után.Közgyógyellátásra adott gyógyszer támogatásának 100%-os emelése.Kegyeleti járandóság és temetkezés szociális és társadalmi rászorultság alapján és a szociális temetésre szóló törvény eltörlése, új jogszabály alkotása.A szépkorúak ellen elkövetett bűncselekmények büntetési tételeinek további szigorítása, különös tekintettel az erőszakos bűncselekményekre!Törvényben szabályozott módon kötelező biztosíték letétbe helyezése az idősotthonok üzemeltetői számára, amely biztosítékot ad a lakók és hozzátartozók részére.
Digitális magyarország icon

Digitális magyarország

Magyarország digitalizációs területein számos probléma és hiányosság tapasztalható. A COVID-19 járvány rávilágított arra, hogy Magyarországon is szükség van a digitális oktatás fejlesztésére és modernizálására. Bár számos közigazgatási folyamat digitalizálása zajlik, még mindig sok olyan terület van, ahol a papíralapú adminisztráció túlzottan dominál. Az egységes e-ügyintézés és az elektronikus dokumentumkezelés terén további fejlesztésekre van szükség a hatékonyság növelése érdekében. Ezek mellett a digitális készségek és tudás hiánya a lakosság bizonyos rétegeiben digitális szakadékhoz vezet, ami hátráltatja azokat az embereket és közösségeket, akik nem tudnak lépést tartani a digitális fejlődéssel. Ezek a problémák és hiányosságok azt jelzik, hogy további erőfeszítésekre van szükség a digitális infrastruktúra és készségek fejlesztése terén, hogy Magyarország hatékonyan kihasználhassa a digitális technológia nyújtotta lehetőségeket. A fenti problémák megoldására a következő javaslatokat tesszük:

Megalapítjuk a Magyar Szilícium-völgyet! Létrehozzuk Európa legnagyobb Startup Ökoszisztémáját!Okostelefonodba Okos-kártya (SMART ID): Személyi igazolvány, adókártya, TAJ-kártya, lakcímkártya, diákigazolvány, jogosítvány helyett okos-kártya.Automatikus ÁFA-visszatérítéssel könnyítjük a vállalkozók adminisztratív terheit.Digitális Ipari Park. Ösztönözzük és támogatjuk az új ötletek megvalósítását!Digitális Forradalom. Az oktatásban, egészségügyben és igazságszolgáltatásban teljes körű digitalizációt hajtunk végre,Megfiatalítjuk a politikát és bevezetjük az E-szavazást a fiatal választópolgárok politikai aktivitásának ösztönzésére!
Fenntartható magyarország icon

Fenntartható magyarország

Magyarország számos fenntarthatósági problémával küzd, amelyek súlyos hatással vannak mind a környezetre, mind a társadalomra. Az ipari tevékenységek, a mezőgazdaság és a városi életmód által okozott környezetszennyezés súlyosan terheli a talajt, a levegőt és a vizet. Ezzel párhuzamosan a hulladékkezelés rendszere is kihívásokkal küzd, a hulladéklerakók túlterheltségétől a hulladék újrahasznosításának hiányosságáig. A vízgazdálkodás terén is komoly problémák merülnek fel. Az ivóvízkészletek csökkenése, a vízszennyezés és a folyók árvizeinek és szárazságainak egyre gyakoribb előfordulása mind azt jelzik, hogy fenntarthatóbb vízgazdálkodási megoldásokra van szükség. További jelentős kihívást jelent a természeti erőforrások kimerülése. Emellett a széndioxid-kibocsátás is jelentős probléma, különösen az ipari tevékenységek és a közlekedés területén. Végül, a városi területek túlzott növekedése és a városi infrastruktúra hiányosságai negatívan befolyásolják a környezetet és a lakosság életminőségét, beleértve a légszennyezést, a zöldterületek csökkenését és a közlekedési dugókat. Ezek a fenntarthatósági problémák komplex kihívásokat jelentenek Magyarország számára, és átfogó intézkedésekre van szükség a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem érdekében. Az alábbi megoldásokat javasoljuk a fenntarthatósági problémák kezelésére:

Környezettudatos, papírmentes Magyarországot!Fatestvér program a zöldebb Magyarországért: Minden megszületett gyermek után egy facsemetét ültetünk az ország 3200 településével egyeztetve.Növeljük a károsanyag-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célt!Fejlesztjük a tömegközlekedést! Megújítjuk Magyarország vasúthálózatát!Csökkentjük a megtermelt hulladék mennyiségét és elősegítjük a hulladék újrahasznosítását.Megújulóenergia-törvény bevezetése!
Zöld magyarország icon

Zöld magyarország

Magyarország sajnos nem számít tiszta országnak, és ennek több oka is van. Az egyik legnagyobb probléma az ipari és mezőgazdasági szennyezés, amely jelentős terhelést jelent a környezetre és az egészségre nézve. Emellett az elavult energiaipar és a fosszilis tüzelőanyagok túlzott felhasználása tovább súlyosbítja a levegőminőséget és a klímaváltozást. Továbbá, az illegális hulladéklerakók és a hulladékkezelés hiányosságai is komoly problémát jelentenek, ami szennyezést és környezeti károkat okoz. A természetes élőhelyek lecsökkenése és a biodiverzitás csökkenése további aggodalomra ad okot. Ezek az okok együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország még mindig küzd a tisztasággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásokkal, és további erőfeszítésekre van szükség a helyzet javítása érdekében.A fent említett problémák megoldására javaslataink a következők:

Környezet- és Természetvédelmi nevelés. Kisgyermekkortól kezdve oktatjuk a környezet- és természetvédelem fontosságát.Tiszta Magyarországot! Növeljük a hulladékgyűjtők számát a közterületeken és parkokban.Ingyenes Hulladékbeszállítás. Ingyenessé tesszük a kommunális hulladék lakossági beszállítását a hulladékudvarokban.Rendszeres köztisztasági akciók kezdeményezése és megszervezése.Szigorítjuk az illegális hulladéklerakók, környezetszennyezők büntetését.A közlekedés zöldítése!
Gazdag magyarország icon

Gazdag magyarország

Magyarország számos gazdasági és költségvetési problémával küzd. Ezek közé tartozik a gazdasági növekedés lassulása vagy stagnálása, ami hátráltatja az ország fejlődését és versenyképességét. Emellett a költségvetési hiány és az államadósság mértéke is aggodalomra ad okot, különösen a kiszámíthatatlan gazdasági környezetben. A külső tényezők (az infláció és a világpiaci változások) további kihívásokat jelenthetnek a gazdaság számára. Ezen kihívások kezelése kulcsfontosságú a fenntartható gazdasági növekedés és stabilitás biztosítása érdekében. Az alábbi javaslatokat tesszük a magyarországi gazdasági és költségvetési problémák kezelésére:

KKV-k valós támogatása!Vállalkozásokat támogató adórendszer és közigazgatás kialakítása!Észszerűtlen pénzügyi támogatások helyett, képességek fejlesztése!Több, specializált gazdaságfejlesztő intézmény létrehozása.Radikálisan megvágjuk a kormányzati kommunikációs kiadásokat!TAO-felajánlás kibővítése. Egészségügyi, szociális és oktatásban segítő civil szervezeteknek is! A látvány- csapatsportokhoz hasonlóan, a TAO támogatás kibővítése, minden segítő civil szervezetnek.
Élhető magyarország icon

Élhető magyarország

Magyarország számos nagyvárossal büszkélkedhet, azonban több tényező miatt mégsem tekinthetők élhetőnek Európa más nagyvárosaihoz viszonyítva. Egyik fő ok az infrastruktúra hiánya és az elavult közlekedési rendszer. A közlekedési dugók, a zsúfolt tömegközlekedési eszközök és az utak állapota sokak számára komoly kihívást jelentenek a mindennapi életben. Továbbá, az élhetőséget befolyásolja az elszegényedés és a szociális problémák súlyosbodása, valamint az ingatlanpiaci feszültségek és az árak magas szintje, amelyek megnehezítik az otthonteremtést és a megfelelő lakhatás biztosítását. Mindezek a tényezők összességében azt eredményezhetik, hogy Magyarország nagyvárosai nem tekinthetők teljes mértékben élhetőnek Európa más nagyvárosaihoz képest. Ezen problémák kiküszöbölésére az alábbi javaslatokat tesszük:

Megfizethető nagyvárosi lakhatási feltételek biztosítása! Legyen adómentes a hosszú távú lakáskiadás!Megadóztatjuk a tartósan üresen álló lakásokat.Üres lakás korszerűsítési programot indítunk. Az üres lakásokra kirótt adóból levonható a korszerűsítésre költött pénz.Önkormányzati ingatlanvagyonkezelők létrehozása a lakásállomány optimális hasznosítása érdekében.Zöld sugárutakat a nagyvárosokba!Városfejlesztési központok alapítása a multifunkciós, szabadidős szolgáltatásokkal bőven ellátott terek létrehozására.DIGITÁLIS NAGYVÁROST! Közlekedési, energetikai, levegőminőségi szimulációkra alkalmas digitális városmodellek létrehozása.Úthálózat-fejlesztést, mert az idő pénz! Ne üljünk órákat a dugóban!
Sportos magyarország icon

Sportos magyarország

Magyarországon számos kihívással nézünk szembe a sportkultúra és a mindennapi sportolás terén. Ezek közé tartozik a fizikai inaktivitás növekedése, az egészségtelen életmód elterjedése, valamint a sportolási lehetőségek korlátozottsága és azok elérhetőségének hiánya. Emellett fontos probléma az iskolákban végzett testnevelés órák minőségének és mennyiségének csökkenése, valamint a szabadidős sporttevékenységekhez való hozzáférés nehézségei, különösen a kevésbé fejlett vagy elmaradott területeken. Ezek a kihívások komoly hatással vannak az emberek egészségére és jólétére, valamint az ország sportteljesítményére is. A sport támogatása érdekében az alábbi javaslatokat tesszük:

2036. évi Nyári Olimpia Magyarországon. Támogatjuk a 2036. évi nyári olimpia megrendezésének pályázatát. Magyarország méltó házigazdája lehet ennek a világszintű sporteseménynek.Valódi egészségnevelést! Korcsoportokra specializált egészségfejlesztő programot a közoktatásba!Játék- és élményalapú mozgáskultúra bevezetése! Megszerettetjük a mozgást!Sportosabb jövőt! Legyen kötelező sportegészségügyi felmérés az iskolákban!Válaszd a sportot! Legyen a sporttal foglalkozó civil szervezetek és sportszövetségek számára a Chips-adó felajánlható!Támogatjuk a szabadidősportot! A TAO-támogatás lehetőségét kiterjesztjük a szabadidősport egyesületekre.